Privacyverklaring

Voor het laatst bijgewerkt: juli 2024

Je privacy is voor Autosloperij De Toekomst van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen.
    Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Je rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij www.autonaardesloperij.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met www.autonaardesloperij.nl